Tallafocs

#SMXMP06UF5

Raul Gimenez Herrada

2024-01-07 dg. 00:00

Created: 2024-01-07 dg. 19:21

1. Llicència d'ús

2. Funcionament Tallafocs a Mikrotik

  • Cadenes: Punts d'inspecció del paquet.
  • Taules (pestanyes): Agrupació per tipus de regles.

2.1. Cadenes

mikrotikCadenes.png

Figure 1: Cadenes a Linux.

2.2. Taules (pestanyes)

mikrotikTaules.png

Figure 2: Taules a Linux.

3. El que treballarem

3.1. Cadenes

INPUT
Paquets que van dirigits (IP destí) al tallafocs (router).
OUTPUT
Paquets que es generen (IP origen) al tallafocs (router).
FORWARD
Paquets que passen (Ni la IP d'origen ni destí són el tallacos) per el tallafocs (router).

3.2. Taules o pestanyes

Filter
Per filtrar paquets (decidir què pasa i què no).
NAT
Modificar capçaleres dels paquets (noslament IP/Port origen/destí).

3.3. Accions

ACCEPT
Deixem passar el paquets.
DROP
No deixem passar el paquet.
REJECT
Idem però avisant al client que no el deixem passar.
SRC _ NAT
Modifiquem IP i/o port d'origen del paquet.
DST _ NAT
Modifiquem IP i/o port de destí del paquet.

4. Estructura de les regles i bones pràctiques

Recordar que el tallafocs intentarà aplicar una per una cada regla al paquet analitzar, i aplicarà la primera vàlida.

  • Les regles per defecte sempre les últimes.
  • Les regles més genèriques (que afectaràn a més transit) primeres.
  • No barrejar mai llistes blanqes i negres (utilitzar de forma creativa les negacions).