Inici

Moltes empreses ja no intenten entendre el client i les seves necessitats, ja no assessoren, i simplement donen el que el client demana (o el producte més gran i car) sigui o no el que realment necessita. En molts casos això acaba en situacions on el client ha comprat quelcom que no s’ajustava a les seves necessitats reals i en un curt període de temps s’evidencia que la inversió ha estat un fracàs.

Un altre factor és el fet que la informàtica s’ha introduït en totes les seccions de les empresses, petites, mitjanes o grans i per tant constitueix un dels elements que incideix dràsticament en la productivitat general de la empresa millorant-la o entorpint-la. El curiós és que tot i aquest fet és un dels elements més descuidats per les empreses, on normalment releguen el seu manteniment a empreses externes que tan sols fan la seva aparició quan hi ha un problema. Això és molt contraproduent ja que una bona gestió del sistema informàtic (tot i que sigui externa) hauria de intentar adaptar les TIC al sistema productiu de la empresa, fent-les més eficaces i així ajudar a que tots els departaments d’aquesta es poguessin centrar en realitzar les seves tasques sense preocupar-se per els ordinadors. Simplement alinear les TIC a la empresa i la seva forma de treball per maximitzar la productivitat d’aquesta.

Alquímia Binària entén que la seva principal tasca és conèixer el funcionament dels seus clients, entendre les seves necessitats i crear solucions que s’hi adaptin al màxim en tots els sentits. Això implica un treball més artesanal, més reunions i una feina més lenta, però també un producte de qualitat, una major eficiència, un client satisfet i una inversió amortitzable a llarg plaç.

Anuncis