Repàs Tallafocs

#SMXMP06UF1

Raul Gimenez Herrada

2023-06-04 dg. 00:00

Created: 2023-06-05 dl. 08:47

1. Llicència d'ús

2. Conceptes bàsics

 • Que funcioni no vol dir que estigui bé.
 • Si no funciona hi ha quelcom malament.
 • Cal entendre i tenir-ho controlat.

2.1. Taules i cadenes

 • Taules: FILTER i NAT.
 • Cadenes: INPUT, OUTPUT, FORWARD, PREROUTING i POSTROUTING. (IMATGE)

2.2. Llistes Blanques

 • LLISTES BLANQUES són més seguretat.
 • Regles ACCEPT i al final DROP de tot.
 • Convertir regles de DROP a ACCEPT amb l'operador !.
 • Repetir regles.
 • Exceptcions molt argumentades.

2.3. Filtratge de paquets

 • Filtrar al màxim les connexions.
 • Estat del paquet: NEW, RELATED, ESTABLISHED, MALFORMED.
 • Controlar origen: -s / -i.
 • Controlar destí: -d / -o.
 • Controlar protocols: TCP / UDP.
 • Controlar ports específics.
 • Aprofitar una regla per vàries connexions.

3. Cerca d'errors

 • "Divideix i trionfaràs".
 • Verificar el més probable.
 • Verificar primer el que costi menys de verificar.
 • Verificar-ho TOT.
 • Verificar que faci el que ha de fer.
 • Verfiicar que NO faci el que NO ha de fer.

3.1. Culpa del tallafocs?

 • Obrir el tallafocs.

3.2. Què se m'escapa?

 • Activar sniffer al tallafocs.
 • Activar sniffer als hosts.
 • Enviar al log els paquets filtrats.
 • Tràfic de regles (Mikrotik).

4. Informació a Internet

4.1. WARNING!!!

A Internet…

 • Es repeteix molt.
 • Casos genèrics.
 • Poca informació avançada.
 • No sempre correcte.

4.2. Recomanacions

 • Documentació oficial.
 • Si no oficial: Comparar i contrastar.
 • Informació pertinent (soft, versió, actualitzada, etc).
 • Entendre.
 • Adaptar.