RAIDs (Redundant Array of Independent Disks)

#SMXMP06UF1

Raul Gimenez Herrada

2023-10-27 dv. 00:00

Created: 2023-11-02 dj. 10:52

1. Llicència d'ús

2. Què és un RAID?

Conjunt de discos que treballen plegats i es mostren com una sola unitat lògica.

Avantatges possibles:

 • Velocitat
 • Unió de capacitats
 • Tolerància a errors (físics)
 • Millora integritat (verificar que no hi han modificacions incontrolades)

3. Muntatge de RAIDs

Per software
Opció pobre, ja que carrega al S.O. de funcions extres.
Per hardware
Mitjançant opcions de placa base o controladora.

4. Tipus de RAIDs

De cada tipus de RAID cal analitzar:

Capacitat total
Capacitat de la unitat lògica resultant.
Tolerància a errors
Quants discos màxims poden fallar sense comprometre el sistema.
Augment de velocitat
Quants capçals es poden utilitzar per llegir informació útil alhora.

Suposarem discos de 1TB per fer càlculs simples.

4.1. RAID 0

RAID0.png

4.1.1. Característiques RAID 0

 • Mínim 2 discos
 • Velocitat (2 capçals)
 • Unió de capacitats 100% (2TB)

4.2. RAID 1 (Mirall)

RAID1.png

4.2.1. Característiques RAID 1

 • Mínim 2 discos
 • Integritat
 • Tolerància a errors (1 disc)
 • Capacitat 50% (1TB)

4.3. RAID4

RAID4.png

4.3.1. Càlcul de paritat

La paritat "fa que" el recompte de 1s sigui parell per cada posició d'informació en els 3 discos.

DISC 1 DISC 2 DISC 3
1001 1101 P=0100

Permet recuperar la informació d'un disc en cas de fallida, verificar integritat i fins i tot treballar sense un disc.

4.3.2. Característiques RAID 4

 • Mínim 3 discos
 • Velocitat (2 capçals)
 • Unió capacitats 66% (2TB)
 • Tolerància a errors (1 disc)
 • Integritat

4.4. RAID 5

RAID5.png

4.4.1. Característiques RAID 5

 • Mínim 3 discos
 • Velocitat (3 capçals)
 • Unió capacitats 66% (2TB)
 • Tolerància a erros (1 disc)
 • Integritat

4.5. RAID 1+0

RAID1+0.png

4.5.1. Característiques RAID 1+0

 • Mínim 4 discos
 • Velocitat (4 capçals)
 • Unió capacitats 50% (2TB)
 • Tolerància a errors (2 discos, però depèn de quins!)
 • Integritat

4.6. RAID 0+1

RAID0+1.png

4.6.1. Característiques RAID 0+1

Iguals al RAID 1+0