Mòdul Professional 6 - UF2: ACTIVITAT Diagnòstic de Dispositius d'Emmagatzematge

Índex

1. Llicència d'ús

2. Objectius

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer i practicar algunes de les eines disponibles actualment per a realitzar bancs de proves de rendiment del discos durs i consultes i automatitzacions de les propietats SMART d’aquests.

3. Enunciat

Aquestes eines permetran detectar futurs errors ja que s'estima que el 60% dels errors dels disc durs són previsibles. El que heu de fer és utilitzar un benchmark i un visualitzador de propietats SMART per veure l’estat del disc dur de la vostra màquina real.

Les eines que utilitzarem seràn: Per Windows:

I per Linux:

Primer farem un benchmark anotant les velocitat de lectura i escriptura seqüencials.

Seguidament veurem les propietats SMART. En tots dos casos (windows/linux) investigueu com podeu automatitzar la lectura de les propietats SMART i establir alarmes o missatges per automatitzar-ne el monitorage. Sobre les SMART anoteu els següents valors:

  • Velocitat de lectura.
  • Velocitat d’escriptura.
  • Temperatura.
  • Sectors reassignats / cicles d’escriptura.
  • Hores en funcionament.
  • Velocitat de rotació.
  • Mode ATA (o velocitat de transferència del ATA).

Un cop finalitzades les proves, intenteu treure conclusions. Per fer-ho:

  • Busqueu la documentació tècnica específica del vostre disc dur i compareu les característiques teòriques que us indiquen amb les reals que heu obtingut.
  • Compareu els vostres resultats amb els obtinguts per companys amb discs "similars".
  • Compareu els vostres resultats amb els obtinguts per companys amb discs "tecnològicament diferents".

Com creieu que està el vostre disc dur?

4. Valoració

L’activitat es valorarà mitjançant un test, tant a nivell de continguts teòrics com pràctics.

5. Ampliació i millora

Data: 2023-10-27 dv. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2023-10-27 dv. 09:23