Politica d'Emmagatzematge

#SMXMP06UF1

Raul Gimenez Herrada

2023-10-15 dg. 00:00

Created: 2023-10-23 dl. 08:14

1. Llicència d'ús

2. Parts d'una política

  • Part Tècnica
  • Part Procedimental
  • Part Punitiva

3. Aspectes tècnics a definir

3.1. Classificació i etiquetatge de la informació

De forma similat a la gestió d'usuaris a la política de contrasenyes i permisos, cal agrupar i classificar la informació. Alguns tips:

  • Ús de codis en el noms d'arxiu.
  • Identificar especialment Dades personals i Dades confidencials.

3.2. Mitjans d'emmagatzematge permesos

Determinar quins dispositius permetem en l'organització i a quins usuaris / equips.

Especial cura amb dispositius portables.

3.3. Emmagatzematge de cada tipus d'info

Finalment cal creuar tipus d'informació i on es s'ha emmagatzemar.

  • Evitar fugues d'informació
  • Evitar infeccions a equips importants.
  • Facilitar la gestió de la info.
  • Facilitar els backups.