Mitjans d'Emmagatzematge

#SMXMP06UF1

Raul Gimenez Herrada

2023-10-17 dt. 00:00

Created: 2023-10-23 dl. 09:26

1. Llicència d'ús

2. Tecnologia

Les característiques dels mitjans d'emmagatzematge depenen bàsicament de la tecnologia emprada.

2.1. Magnètics

  • Econòmic (capacitat / preu)
  • Parts mecàniques
  • Molts cicles d'escriptura / lectura.
  • Lectura seqüencial
  • Sensible camps magnètics / elèctrics.

2.2. Estat Sòlid

  • Molt portable.
  • Sense parts mòbils.
  • Lectura aleatòria.
  • Car (capacitat / preu)

2.3. Òptics

  • En desús.
  • Extremadament pocs cicles d'escriptura
  • Sensible calor / ratllades.
  • Lectura seqüencial.
  • Unitats d'emmagatzematge independents del lector.

2.4. Magneto-òptics

Combinacióó magnètics i òptics.

  • En desús.
  • Millora els òptics amb millor capacitat i més re-escriptures.

3. Localització

3.1. Local

  • Control i propietat de dades.
  • Inversió necessària.

3.2. Núvol

  • Escalabilitat.
  • Especialització a baix cost.
  • Pèrdua de control.

3.3. Portable

  • Portabilitat
  • Perill pèrdua / fuga informació.

4. Distribució

4.1. Distribuït

  • Dades repartides en varis llocs (nodes).
  • Es busca resiliència de les dades.

4.1.1. Centralitzat

  • Equips amb rols separats.
  • Rol central de gestor de la xarxa.
  • Rol de node (treballador).

4.1.2. Des-centralitzat

  • No hi han rols, tots iguals.
  • Millora resiliència de la xarxa.
  • Millora anonimat.
  • Empitjora rendiment.

4.2. No-Distribuït

  • Dades concentrades en un node (equip o servidor).
  • Més fàcil de mantenir (inversions, gestió, etc).
  • Equip crític.

5. Redundància

  • Una mateixa informació està en varis nodes.
  • Es guanya resiliència.
  • A cost d'emmagatzematge.

6. Exemples

6.1. Dades als equips de les empreses

  • Distribuïdes / local.
  • Empresa resistent a errades d'un equip.
  • Difícil de gestionar (seguretat, còpies, permisos).

6.2. Dades en servidor de dades (carpetes compartides)

  • Centralitzat / local.
  • Equip crític.
  • Fàcil de gestionar (seguretat, còpies, permisos).
  • Cal invertir.

6.3. P2P

  • Distribuït / Centralitzat (clients + tracker).
  • Resiliència de dades.
  • Poc control.

6.4. TOR / I2P / FreeNet

Son tres xarxes de compartició de continguts i serveis (hidden services).

De menys anònim a més:

  • TOR
  • I2P
  • FreeNet