Mòdul Professional 6 - UF1: Gestió de permisos

#SMXMP06UF1

Raul Gimenez Herrada

2023-02-10 dv. 00:00

Created: 2023-10-03 dt. 12:24

1. Llicència d'ús

2. Permisos a sistemes de fitxers

Permisos típics de lectura, escriptura i execució.

RECORDAR: Sempre MÍNIMS permisos.

2.1. Com gestionar-los

 • Mínims permisos possibles.
 • Agrupacions d'usuaris per grups.
 • Particularitats del sistema de fitxers.

3. Gestió de permisos a Windows

permisosWindows.png

3.1. Pestanya Seguretat

 • Gestiona els permisos del sistema de fitxers local.
 • Tot usuari que hi accedeixi quedarà filtrat (tant si accedeix localment com remot).
 • Cal ser el més restrictiu possible.
 • Denegar preval sobre Permetre.
 • Herència a opcions avançades.

3.2. Pestanya Compartir

 • Gestiona els permisos de les carpetes compartides (accedides remotament).
 • Han de ser més restrictius que la pestanya Seguretat, sinó no té sentit.
 • Denegar preval sobre Permetre.
 • Herència a opcions avançades.

3.3. ALERTA!

Coses a recordar:

 • Seguretat preval per sobre Compartir.
 • Denegar preval sobre Permetre.
 • Propietats heretades.

4. Gestió de permisos a Linux

permisosLinux.jpg

4.1. Comandes per gestionar Grups

Amb les comandes:

grupadd
Crear un grup nou.
grupdel
Eliminar grup.
grupmod
Modificar grup.
cat /etc/group
LListar grups existents.
getent
Saber els membres (usuaris) d'un grup.

4.2. Comandes per gestionar Usuaris

Amb les comandes:

adduser
Crear usuaris.
usermod
Modificar un usuari (afegir-lo a un grup per exemple).
userdel
Eliminar usuari.
groups
Veure grups de l'usuari.

4.3. Comandes per gestionar Permisos

Amb les comandes:

ls -l
Llistar el directori i mostrant permisos.
chmod
Canvi de permisos.
chown
Canvi propietari.
chgrp
Canvi grup.