Seguretat Física i Ambiental

#SMXMP06UF1

Raul Gimenez Herrada

2023-09-18 dl. 00:00

Created: 2023-09-18 dl. 09:32

1. Llicència d'ús

2. Seguretat Física

Si el hacker té accés físic i temps -> Game Over!

2.1. Accés a l'espai físic

Restringir l'accés per capes.

 • Llistes de Control d'Accés (ACLs).
 • De menys restrictiu a més.
 • Combinar tipus de controls.

2.2. Mesures de seguretat físiques

 • Denegar ús USB i CDs per BIOS/UEFI.
 • Contrasenya BIOS/UEFI.
 • Negar accés físic a la màquina (panys, armariets, etc).
 • Impedir robatoris (cadenats).

3. Seguretat Ambiental

3.1. Desastres naturals

3.1.1. Incendis

Reduïr un dels factos necessàris:

 • Combustible (materials CPD).
 • Oxigen (Inyecció gassos inerts)
 • Temperatura (aïgua nebulitzada)

3.1.2. Inundacions

 • Estructura edifici.
 • Entorn.
 • Localització equipaments.

3.1.3. Terratrèmols

 • Estructura i material edifici.

3.2. Condicions ambientals

Provoquen problemes recurrents en els equips. Cal evitar-los

3.2.1. Temperatura

 • Entorn 24ºC.

3.2.2. Humitat

 • Entorn 50%.
 • Si alta és rovella i curtcircuita.
 • Si baixa genera electricitat estàtica.

3.2.3. Vibracions

 • Afecten a components mecànics.
 • S'evita amb plataformes de goma.

3.2.4. Xarxa Elèctrica

 • Irregularitats en l'ona.
 • Afecta al funcionament i vida d'equips elèctrics.
 • S'evita amb SAIs.

3.2.5. Qualitat de l'aire

 • Partícules en suspensió.
 • Brutícia.
 • Afectació a parts mecàniques.
 • Humitats.
 • Corrosió.