Polítiques de Seguretat

#SMXMP06UF1

Raul Gimenez Herrada

2023-06-06 dt. 00:00

Created: 2023-06-14 dc. 10:45

1. Llicència d'ús

2. Política de Seguretat

  • Regular la seguretat.
  • Document genèric (objectius i resusos) i després sub-documents.

3. Continguts

  • Aspectes tècnics.
  • Aspectes procedimentals.
  • Aspectes disciplinaris.

4. Distribució

  • Segmentació segons necessitat.
  • Distribució als usuaris.