Política de Contrasenyes

#SMXMP06UF1

Raul Gimenez Herrada

2023-06-14 dc. 00:00

Created: 2023-10-02 dl. 10:21

1. Llicència d'ús

2. Tipus d'autenticació

Podem autenticar una persona segons tres factors genèrics:

Sap
La persona sap alguna cosa (contrasenya).
La persona té alguna cosa (claus).
És
La persona és alguna cosa (biomètric).

3. Política de contrasenyes

3.1. Apartat tècnic

 • Característiques (longitud, tipus de caràcters, etc).
 • Contrasenyes diferents per cada servei (HaveIBeenPwned).
 • Caducitat.
 • Bloqueig de compte (intents fallits).

3.2. Apartat procediment

 • Alta.
 • Modificació.
 • Baixa.
 • Pèrdua.
 • Filtració.

3.3. Apartat normatiu

 • Normativa a comunicar a cada tipus d'usuari.
 • Com informar als usuaris.
 • Sancions per incompliment.

4. Coses a tenir en compte

4.1. Generació de contrasenyes

Recomanacions:

 • Longitud mínima: 8 caràcters.
 • Combinació majúscules i minúscules.
 • Combinació xifres i caràcters especials.

4.1.1. Generació simple

 1. Pensar en un parell de paraules: "moltdificil"
 2. Majúscules al inici de mot: "MoltDificil"
 3. l33t: "M0ltD1f1c1l"
 4. Caràcters especials afegits: "#M0lt|D1f1c1l!"

Si es coneixen les transformacions, es pot generar per diccionari.

4.1.2. Generació sense utilitzar paraules

 1. Pensar en frase: "Aquesta contrasenya és molt difícil".
 2. Utilitzar les dues primeres lletres: "Aqcoesmodi".
 3. Aplicar procediment anterior: "#4qC03sm0d1!"

4.2. Clauers electrònics

Eines com KeePassX.

4.2.1. Avantatges

 • Tan sols recordar una contrasenya molt robusta.
 • Integració amb altres aplicacions.
 • Mesures extres de seguretat (p.e.: Eliminar portapapers).
 • Gestió de caducitat.
 • Generació automàtica de contrasenyes.

4.2.2. Inconvenients

 • Multiplataforma.
 • Pèrdua de BBDD.
 • Pèrdua de password principal.

Caldrà gestionar-ho bé.

4.3. Doble factor d'autenticació

Aporta molta més seguretat, sempre que es combinin dos tipus d'autenticació diferents.

4.4. Contrasenyes al navegador

Si hi ha accés al disc són molt fàcils de recuperar (sqllite).

Si s'auto completa el camp, es pot saber la contrasenya molt fàcilment (F12).