Presentació SMX-MP06

#MP06UF1

Raul Gimenez Herrada

Created: 2023-06-16 dv. 11:10

1. Llicència d'ús

2. Objectuis generals del mòdul

2.1. Objectius en ciberseguretat

 • Concienciar.
 • Hàbits d'higiene digital.
 • Mesures bàsiques de ciberseguretat.
 • Fomentar curiositat.

2.2. Capacitats clau

 • Autonomia.
 • Resolució de problemes.
 • Responsabilitat.
 • Organització.
 • Innovació.

3. Unitats formatives

Tres hores setmanals (2+1) x 33 setmanes.

NOTA: Consultar PCD del curs actual per veure dates d'inici i fi de cada UF.

3.1. UF1: Seguretat passiva (16h).

 • Seguretat física.
 • Polítiques de seguretat.
 • Autenticació i control d'usuaris (Polítiques de contrasenyes, drets i permissos)
 • Gestió de registres, incidències i alarmes.

3.2. UF2: Còpies de seguretat (17h).

 • Polítiques d'emmagatzematge.
 • Còpies de seguretat.

3.3. UF5: Tallafocs i monitoratge de xarxes (38h).

 • Inventariatge de xarxa.
 • Enginyeria social.
 • Seguretat en xarxes cablejades.
 • Seguretat en xarxes sense fils.
 • Tallafocs.

3.4. UF4: Seguretat activa (16h).

 • Detecció i resolució d'incidències.
 • Malware i anti-malware.
 • Plans de recuperació i de contingència.
 • Recuperació de dades.
 • Sistemes d'identificació digitals.

3.5. UF3: Legistació de seguretat i protecció de dades (12h).

 • LSSI.
 • LOPD.
 • Privacitat, drets d'autor i reforma del codi penal (referent al hacking).

4. Funcinament

4.1. Forçar hàbits d'estudi

 • Escolta activa.
 • Concentració.
 • Apunts.
 • Memòria (mitjançant Active Recall).

4.2. Forçar hàbits laborals

 • Assistència i puntualitat.
 • Dates d'entrega.
 • Feina ben feta.

4.3. El dia a dia

 • Teoria (avaluada als Tests).
 • Activitats (no entrega, avaluades als Tests).
 • Tests (micro-exàmens de 7+3 preguntes test, incorrectes resten).
 • Un Treball per UF (entrega de memòria).

5. Avaluació

5.1. Primera convocatòria (Ordinària)

 • Tests (micro-examen) setmanal de 7 preguntes dels continguts de la setmana anterior + 3 preguntes setmanes passades.
 • Un Treball per UF, amb pés específic.
 • NOTA UF = Mitjana ponderada Tests i Treball.

5.2. Segona convocatòria (Extra-ordinària)

 • Fase 1: Treball aprovat (requisit imprescindible per avançar a la fase 2).
 • Fase 2: Examen amb preguntes obertes (NO TEST).

La nota final de la segona convocatòria serà l'Examen.

NOTA: En cas de suspendre primera convocatòria amb tots els Tests aprovats, es podrà optar a tan sols entregar el Treball en segona convocatòria i obtenir un 5. Es pot optar per més nota fent també l'examen.