TMux

Índex

1 Ús bàsic

Crtl+b ?
Ajuda i keybindigs.

1.1 Sessions

tmux new -s <sessió>
Crea una nova sessió amb nom.
Ctrl+b d
Detach la sessió actual.
tmux ls
Llista les sessions actives.
tmux attach -t <sessió>
Es connecta a una sessió.
tmux kill-session -t <sessió>
Elimina una sessió.

1.2 Finestres

tmux new -s <sessió> -n <finestra>
Crea una nova sessió amb finestra anomenada.
Crtl+b c
Crea una nova finestra.
Crtl+b ,
Renombra la finestra actual.
Crtl+b n , Crtl+b p, Ctrl+b <#>, Crtl+b w, Crtl+b f
Finestra següent, prèvia, #num, llistat de finestres i cercar per string.
Crtl+b &
tancar finestra actual.

1.3 Panells

Crtl+b %, Crtl+b "
Parteix la finestra en vertical i horitzontal respectivament.
Crtl+b <fletcha>
Moure entre panells.
Crtl+b x
Elimina el panell actual.

1.4 Terminal de comandes TMux

Crtl+b :
Activa el terminal de TMux, per entrar-hi comandes pròpies.

2 Scripting

La idea és crear un script que crei tot l'entorn, configurant finestres, panells i programes llançats.

tmux has-session -t programacio
if [$? != 0]
then
 tmux new-session -s programacio -n editor -d
 tmux send-keys -t programacio 'cd /dev' C-m
 tmux send-keys -t programacio 'vim' C-m
 tmux split-windows -v -t programacio
 tmux split-windows -v -p 10 -t programacio
 tmux select-layout -t programacio main-horizontal
 tmux send-keys -t programacio:1.2 'cd ~/programacio' C-m
 tmux new-window -n console -t programacio
 tmux send-keys -t programacio:2 'cd ~/programaio' C-m
 tmux select-windows -t programacio:1
 tmux attach -t programacio
fi
tmux attach -t programacio

Per "targetejar" on llançar comandes o fer panells cal utilitzar una nomenlatura complerta en el target: [sessio]:[finestra].[panell]

Data: 2021-09-22 dc. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2021-09-22 dc. 16:15