Mòdul Professional 8 (UF1) - Instal·lació MediaWiki (Debian 11)

Índex

1. Prerequisits

 • Debian 11
 • LAMP funcional

2. Configurar la BBDD

Primer de tot ens caldrà crear i configurar tant una BBDD (Base de Dades) com un usuari amb permisos sobre la mateixa per a que l'utilitzi MediaWiki.

Entrarem a MariaDB amb la comanda:

mysql -u root -p

Des de dins de MariaDB fem:

 1. Creació de la BBDD:

  CREATE DATABASE mediadb;
  
 2. Creació d'usuari i assignació de permisos:

  GRANT ALL ON mediadb.* TO 'mediausuari'@'localhost' IDENTIFIED BY 'moltdificil' WITH GRANT OPTION;
  

GRANT.gif

Figure 1: Procés de creació de BBDD i usuari… amb error tipogràfic inclòs.

3. Descarregar i muntar MediaWiki

Descarregarem MediaWiki des de la pàgina oficial (a l'hora de fer aquest tutorial la versió 1.38.4), el descomprimirem i mourem a la ruta /var/www/html tot vigilant de no crear un subdirectori pròpi, sinó que quedi tot a la carpeta html.

També canviarem el propietari a www-data que és l'usuari utilitzat pel servei d'Apache.

wget https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.38/mediawiki-1.38.4.zip
unzip mediawiki-1.38.4.zip
sudo mv ./mediawiki-1.38.4/* /var/www/html
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html

mediawiki.gif

Figure 2: Descàrrega, descompressió i trasllat de la webapp de MediaWiki.

permissos.gif

Figure 3: Canvi de permisos sobre els arxius i carpetes de MediaWiki.

4. Assistent de configuració MediaWiki

Seguidament obrirem des d'un PC qualsevol un navegador web i accedirem a la IP del servidor on tenim allotjada la MediaWiki.

Veurem que ens apareix que la MediaWiki no està configurada, així que accedirem a l'enllaç proporcionat.

setup.png

Figure 4: El primer cop que entren, no tenim la Wiki configurada.

Seguidament el instal·lador ens avisarà que ens falta un component a instal·lar, el intl.

errorINTL.png

Figure 5: Ens falta un requisit de programari, el intl.

Per tant passarem a instal·lar-ho:

sudo apt install php-intl

php-intl.png

Figure 6: Instal·lació de PHP INTL.

I seguidament reiniciem Apache per a que carregui la nova llibreria.

sudo systemctl restart apache2

Refresquem la web i ens apareixerà la configuració de la base de dades. Aquí heu d'entrar els valors que heu configurat al crear la BBDD i l'usuari associat dins de MariaBD.

configBBDD.png

Figure 7: Configuració de la BBDD dins de la MediaWiki.

Seguidament configurarem el nom de la Wiki així com el compte de l'usuari administrador. Aquest compte és el que utilitzarem via web per administrar la MediaWiki.

configADMIN.png

Figure 8: Nom del wiki i configuració del compte de l'administrador de la wiki.

Finalment ens indicarà que no pot escriure l'arxiu LocalSettings.php i ens demanarà que el descarreguem i el pugem manualment al nostre servidor. El que caldrà fer doncs és descarregar-ho i enviar-ho d'alguna forma a la carpeta /var/www/html/ del servidor web (tot modificant després el propietari a www-data). En el meu cas, com que tinc el servidor ssh corrent al servidor web utilitzaré la comanda scp

scp ./Baixades/LocalSettings.php root@IP_SERVIDOR_WEB:/var/www/html

I dins del propi servidor web, canviar-ne el propietari:

sudo chown www-data:www-data /var/www/html/LocalSettings.php

Un cop fet, reiniciem de nou Apache i en refrescar el navegador ja veurem la nostra MediaWiki en funcionament.

funcionant.png

Figure 9: MediaWiki en funcionament, ara tan sols cal configurar al gust i omplir-la de continguts.

Data: 2022-09-26 dl. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2022-09-30 dv. 14:02