Mòdul Professional 6 - UF2: ACTIVITAT Definir política de còpies de seguretat

Índex

1. Objectius

  • Utilitzar i trobar sentit als conceptes teòrics vists a classe.
  • Planificar un cas real de còpies.

2. Enunciat

S'acosta el treball final de síntesi i començeu a adonar-vos que si per algun motiu el vostre portàtil falla podeu perdre la feina de moltes setmanes… així que ja que estem veient còpies de seguretat què menys que implementar-ne una per a ús pròpi.

Per fer-ho anirem seguint les següents fases:

2.1. Fase 1: Estudi de dades

Primer de tot heu de localitzar quines dades hem de respaldar i com són. Recordeu que com a dada entenem tant arxius generats prois com arxius de configuració del sistema o aplicaicons. Ompliu la següent taula:

Table 1: Taula d'estudi de dades a salvaguardar.
DADES LOCALITZACIÓ MIDA FREQÜÈNCIA DE CANVIS
       
       

Un cop fet això caldrà definir les agrupacions de dades que caldrà tractar de forma conjunta per mantenir-ne la integritat.

2.2. Fase 2: Establiment d'objectius

Definiu quins temps considereu raonables per al vostre cas:

Table 2: Establiment d'objectius de les còpies.
  DIES
RPO  
RTO  
WRT  
MTD  

2.3. Fase 3: Necessitat de històric

Definir si ens cal històric, i en cas afirmatiu quant temps endarrera.

2.4. Fase 4: Sistema d'emmagatzematge

Definir on guardarem cada còpia.

2.5. Fase 5: Temporització

  • Finestra de còpies
  • Esquema de rotacions (Tipus de còpia i planificació).

2.6. Fase 6: Eines

Cerqueu quines eines us permetràn realitzar aquesta política de còpies que heu planificat.

3. Entrega i Avaluació

3.1. Entrega

No cal entregar res, es corregirà mitjançant un test.

3.2. Avaluació

S'avaluarà mitjançant preguntes en un test.

4. Repàs i millora

4.1. Repàs

Realitzeu l'activitat però pensant en un ordinador d'una botiga infomràtica de venda minorista.

4.2. Millora

Realitzeu l'activitat però pensant en un sistema Linux on s'ofereix el servei de Moodle de l'institut.

Data: 2022-10-18 dt. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2022-10-18 dt. 10:00