Mòdul Professional 6 (UF1) - Presentació UF1

Raul Gimenez Herrada

2022-09-26 dl. 00:00

Created: 2023-05-18 dj. 12:27

1. Llicència d'ús

2. Objectuis del mòdul

2.1. Objectius de ciberseguretat

 • Concienciar.
 • Hàbits d'higiene digital.
 • Mesures bàsiques de ciberseguretat.
 • Fomentar curiositat.

2.2. Capacitats clau

 • Autonomia.
 • Resolució de problemes.
 • Responsabilitat.
 • Organització.
 • Treball en equip.
 • Innovació.

3. Unitats Formatives

3.1. UF1: Seguretat passiva

 • Hores: 24h.
 • Dates:

3.2. UF2: Còpies de seguretat

 • Hores: 26h.
 • Dates:

3.3. UF5: Tallafocs i monitoratge de xarxes

 • Hores: 38h.
 • Dates:

3.4. UF4: Seguretat activa

 • Hores: 24h.
 • Dates:

3.5. UF3: Legistació de seguretat i protecció de dades

 • Hores: 20h.
 • Dates:

4. Funcinament

 • Forçar tècniques d'estudi.
  • Escolta activa.
  • Active recall.
  • Concentració.

5. Avaluació

5.1. Primera convocatòria (Ordinària)

 • Tests (micro-examen) setmanal dels continguts de la setmana anterior + 3 preguntes setmanes passades.
 • Un Treball per UF, amb pés específic.
 • NOTA UF = Mitjana ponderada Tests i Treball.

5.2. Segona convocatòria (Extra-ordinària)

 • Fase 1: Treball (requisit imprescindible per avançar a la fase 2).
 • Fase 2: Examen amb preguntes obertes.

La nota final de la segona convocatòria serà l'Examen.

NOTA: En cas de suspendre primera convocatòria amb tots els Tests aprovats, es podrà optar a tan sols entregar el Treball en segona convocatòria.