Heian Sandan

Índex

1. Dades genèriques

  • Significat: Pau i tranquilitat nivell 3.
  • Moviments (kiais): 20 (10 i 20).
  • Es treballa: Kiba Dachi, les seves formes de caminar i atacar.

2. La Kata

3. Aspectes a tenir en compte

(moviments) Punts a tenir en compte:

  • (12-17) Mantenir la cadera endarrerida fins acabar de fer el pas i executar els enpi uke. D'aquesta manera mantenim tot el moment per donar força a la tècnica.
  • (2,3,5 i 6) Utilitzar correcament les caderes per impulsar els moviments de braços.
  • (9) La transició a kiba dachi fer-la el més lineal possible.
  • (9-10) La transició no s'obre la mà del mawashi tetsui uchi.
  • (17-18) S'avança la mà oberta a mode d'empenta o de iki te, però en cap cas hi ha un haishu uke.
  • (19 i 20) Vista endavant, ushiro enpi i el ushiro suki ha de ser ascendent, amb el colçe proper al pit (colçe baix a l'alçada de la boca de l'estomac).

Data: 2022-10-13 dj. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2022-10-13 dj. 17:03