OWASP ZAP 101

Índex

1. Configuració inicial

1.1. Navegador

  • Amb FoxyProxy.
  • Tipus: HTTPS
  • Adreça: localhost
  • Port: 8080

1.2. Certificat digital per HTTPS

  • Des de ZAP anar a Tools->Options->Dynamic SSL Certificate, generar-ne un i guardar-lo a disc.
  • Des del navegador (FireFox) Settings->Privace&Security->Certificates->View Certificates->Authorities->Import. Triar el certificat generat i activar tots els checkboxes. Acceptar.

Data: 2022-02-10 dj. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2022-10-09 dg. 11:51