Mòdul Professional 5: Postexplotació

Índex

1 Administració remota

1.1 Reverse shell

1.2 Metepreter

2 Atacs a contrasenyes

2.1 Jhon the ripper

2.2 Hashcat

3 Escalada de privilegis

3.1 WinPEAS

3.2 LinPEAS

3.3 Ús de Docker per obtenir root

3.4 Configuracions

  • GTFOBins: "Get The Fuck Off Bins" és un llistat de binaris *Unix que utilitzats correctament permeten realitzar varies tasques de post-explotació, com l'elevació de permisos, pujar arxius, etc.

4 Pivotatge

5 Portes del darrere i troians (RAT)

6 Anti-forense

Data: 2021-10-08 dv. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2021-08-25 dc. 09:18