Mòdul Professional 5: A04 - Mapeig passiu d'una organització

Índex

1. Objectius

2. Enunciat

Utilitzant les eines vistes a classe mapejeu de forma passiva l'organització Lacetània.

En l'entrega caldrà entregar un informe amb tota la informació obtinguda, especificant l'eina (i la comanda/consulta concreta) i els resultats obtinguts.

Adicionalment cal que contesteu:

2.1. Punts d'entrada "tècnics"

2.1.1. Dominis

  • Quins dominis i subdominis té en propietat el INS Lacetània?
  • Per cada subdomini, quina App Web hi ha penjada? (Google cache)

2.1.2. IPs

  • Quines IPs té associades cada subdomini?
  • Quins ISPs té contractats?
  • Per cada IP, és un servidor pròpi de l'organització o és d'un tercer?
  • Per cada IP pròpia, quins ports té oberts? On està geolocalitzada?

2.2. Emails

Quins emails associats a Lacetània trobeu?

2.3. Persones que treballen o han treballat a Lacetània

Aqui no feu un llistat complert, sinó recopilatori de URL amb els resultats.

Cal però que identifiqueu al director actual.

2.4. Documents e imatges i metadades associades.

3. Entrega i avaluació

4. Reforç i millora

Data: 2021-10-30 ds. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2021-12-01 dc. 13:08