Mòdul Professional 5: Hacking RF

Índex

1. Marc legal

Freqüències regulades, no emisió.

També les l'ús de cada freqüència està regulat. Podeu trobar un document amb totes les possibles aquí.

2. RF i SDR

3. Aparells

3.1. Nooelect RTL

3.2. HackRF One

4. Identificació de senyals

5. Sintonitzar ràdio

6. Sintonitzar Torre control / avions

7. Tetra

8. Tempest i atacs side channel

9. Replay timbre

10. Replay cotxe

  • Tuto basic.
  • Tuto Roll Jam espanyol.
  • Buscar amb gqrd i grabar amb botó de sota. Fer un parell de premudes per veure si son diferents (code rolling).
  • obrir amb audiaciti i analitzar amb eina de zoom.
  • En comptes de fer un jamming, simplement copiaré la senyal lluny del cotxe, de manera que la clau no queda eliminada del llistat.
  • al grabar la senyal amb gnu radio no acaba de ser igual, potser per això no obre el cotxe.

11. Estacions de números

  • Wiki: Què són les estacions de números?
  • Enigma 2000: Grup de seguiment d'estacions de números.

Data: 2021-10-08 dv. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2021-11-18 dj. 18:58