Mòdul Professional 5: A01 - Comunitat IRC

Índex

1 Objectius

L'objectiu de l'activitat és donar-vos a conèixer algunes de les eines o mitjans de comunicació més undergrounds que utilitza certa part de la comunitat de hacking.

2 Enunciat

Com hem vist, part de la xarxa està oculta i fora de l'abast d'aquells que no la cerquen de forma activa. En aquests racons Internet es torna més lliure, sense restriccions, alhora que més perillós. És aquí on molts cops els hacktivites i persones que duen a terme activitats "encobertes" estableixen canals de comunicació per coordinar-se, reclutar, etc.

Tot i que accedirem a alguns d'aquests racons, hem de pensar que encara són llocs "públics" i que nosaltre són uns desconeguts nouvinguts, per tant, dedicant temps i esforç, guanyant confiançes i noves "adreçes" podem trobar coses encara més interessants.

Ja que a M1 heu vist la part "web" de la xarxa Tor, aquí veurem els chats de la xarxa I2P.

  1. Instal·leu la xarxa I2P al PC (host o VM). Podeu trobar com fer-ho a la seva web oficial de la Clearnet getI2P.
  2. Un cop instal·lat, podeu arrencar el router virtual de I2P amb: i2prouter start. Un cop executat obrirà el navegador amb un assistent de configuració.
  3. En acabar l'assistent el navegador accedira a la web principal del "router I2P". Allà podeu veure la configuració pel proxy del navegador i també per al client IRC. Ho deixarem obert, si voleu podeu fer proves, configurant el proxy del navegador per accedir a algunes de les webs.
  4. Instal·lar un client IRC, us recomano WeeChat.
  5. Configurar WeeChat utilitzant aquesta guia i sobretot vigilant modificar els nicks! i el servidor I2P a localhost/6668.
  6. Un cop configurat podem connectar fent /connect I2P, llistar les sales amb /list i finalment afegir-nos amb /join #nom_sala.

3 Avaluació

Aquesta activitat s'avaluarà mitjançant un test.

4 Ampliació i repàs

4.1 Ampliació

Com ampliació simplement dedicar-hi hores a conversar i fer relació en els grups d'interès. Veureu que aquest no és "un punt final" sinó un d'inici ja que a partir d'aquí hi han servidors privats que tan sols permeten accés si hi ets convidat, etc.

4.2 Repàs

Com a repàs, podeu cercar altres servidors de IRC per la DeepWeb, ja sigui dins de I2P o Tor.

Data: 2021-10-08 dv. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2021-09-20 dl. 17:03