Mòdul Professional 4: PRACTICA - Forense al Cloud

Índex

1 El Núvol

1.1 Núvol Privat

1.2 Núvol Públic

1.3 Núbol Híbrid

2 Dificultats del Cloud Forensic

2.1 Legas

2.2 Organitzatius

2.3 Tècnics

3 Estratègies

4 Fases

5 Extracció d'evidències en sistemes virtualitzats

5.1 VirtualBox

5.1.1 Volcat de memòria

vboxmanage debugvm NOM_VM dumpvmcore --filename=MEMORIA.dmp
python vol.py -f MEMORIA.dmp imagecopy -O MEMORIA.raw

5.1.2 Volcat de disc

VBoxManage clonehd NOM_DISC.vdi SORTIDA.iso --format RAW

5.1.3 Snapshots

???

5.2 VMWare

5.2.1 Volcat de memòria

5.2.2 Volcat de disc

VDMK són imatges raw en si mateixes.

5.2.3 Snapshots

???

5.3 Docker

6 Evidències al Cloud

6.1 OSINT

6.2 Xarxes Socials

7 Eines d'extracció i recopilació

  • Cellebrite UFED Cloud Analizer
  • Cloud Trail
  • Frost
  • OWADE

Data: 2021-04-08 dj. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2022-04-21 dj. 18:56