Mòdul Professional 4: Pràctica: Muntatge d'una imatge forense de GNU/Linux

Índex

1 Objectius

2 Enunciat

3 Entrega i avaluació

3.1 Entrega

3.2 Avaluació

4 Ampliació i repàs

4.1 Ampliació

4.2 Repàs

Data: 2021-12-08 dc. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2022-02-23 dc. 19:47