Mòdul Professional 1: ACTIVITAT 9 - Caldera Adversari

Índex

1. Objectius

2. Enunciat

Crearem un nou Adversari amb CALDERA que emuli el comportament de l'atac realitzat en el treball anterior i després comprovarem que els registres generats i recollits a ELK Stack (Kibana) són els mateixos que en l'atac realitzat i que per tant podem emular de forma més simple els atacs.

Per fer-ho caldrà:

2.1. Crear perfil d'adversari

2.2. Deplegar agent al client Windows

2.3. Llançar operació

2.4. Verificar resultats a Kibana

3. Entrega

Cal entregar un document on expliqueu com heu realitzat la pràctica i amb captures demostratives tant dels passos, el bon funcionament i l'autoría de la mateixa.

Data: 2021-07-29 dj. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2022-04-19 dt. 13:25