Mòdul Professional 1: ACTIVITAT 6 - Simulació d'adversari

Índex

1 Objectius

  • Simulació adversari.
  • Conèixer eines per simular adversaris de forma simple.
  • Verificar que podem detectar els atacs de força bruta i activar el playbook.

2 Enunciat

Un cop tenim clars quins són els punts de detecció, despleguem si cal els nous BEATS o modifiquem la configuració dels existents per detectar l'atac de força bruta/diccionari.

Un cop fet això, utilitzem Red Atomic Team per localitzar els test adients que facin referència als que hem trobar a la matriu de MITRE ATT&CK i llançem-los en el sistema client.

Finalment verifiquem a Kibana que som capaços de detectar els atacs.

3 Entrega i avaluació

3.1 Entrega

Cal entregar un document PDF que contingui:

  • Instal·lació i configuració dels beats necessaris (si cal afegir o modificar).
  • Tria dels test de Red Atomic Team i la seva execució en el client.
  • Consulta realitzada i resultats a Kibana que evidenciin l'atac.

3.2 Avaluació

Es valorarà el format i el contingut del document.

4 Millora i ampliació

4.1 Millora

4.2 Ampliació

Data: 2021-07-29 dj. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2022-02-28 dl. 12:05