Mòdul Professional 1: Treball 01 - Taller de conscienciació

Índex

1. Objectius

Realitzar un pla i taller de conscienciació dirigit a un públic específic.

2. Enunciat

Ens dividirem en dos grups per a abordar aquesta tasca.

Per a realitzar el taller de conscienciació triarem un pocs tópics sobre els que incidir, que s'adeqüin al públic objectiu de la formació. Alguns dels tòpics que hem vist:

  • Navegació i descàrregues segures.
  • Ús segur de correu electrònic.
  • Ús segur de xarxes socials.
  • Ús segur de xarxes WiFi.
  • Gestió de contrasenyes.
  • Ús segur de Dades Personals.
  • etc.

A partir d'aquí generarem materials per cobrir les següents actuacions:

  • Realitzar una PoC d'atac sobre el col·lectiu a formar, de manera que pugueu demostrar quina afectació a tingut i per tant la seva vulnerabilitat (phishing, enginyeria social, etc).
  • Materials per a utilitzar en el lloc de treball (infografíes, enganxines, fons de pantalles, etc).
  • Material per a realitzar un taller on presentar els resultats del PoC i explicar els bons hàbits a adquirir (presentació, petit vídeo, etc).

Com a materials de referència, i per tenir una idea, podem explorar els següents enllaços:

3. Entrega i Avaluació

3.1. Entrega

No caldrà entregar res, tan sols fer la presentació a l'altre grup.

3.2. Avaluació

L'avaluació es durà a terme de forma diferida mitjançant un test que contindrà els conceptes bàsics de les RFCs assignades. Tanmateix la nota obtinguda serà la mitjana del grup.

4. Ampliació i millora

4.1. Ampliació

4.2. Millora

Data: 2021-09-27 dl. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2021-10-19 dt. 10:30