Mòdul Professional 3: Programació d'Intel·lifència Artificial

Índex

1. Caracterització de llenguatges de programació.

1.1. Programa informàtic. Etapes. Llenguatges de programació.

1.2. Principals característiques en un llenguatge de programació per a IA. Biblioteques. Rendiment en execució. Eines. Suport.

1.3. Principals llenguatges de programació per a Intel·ligència Artificial: Python, R, Java, Javascript, NodeJS, JSON, entre d'altres.

1.4. Llenguatges de marcatge. Informació de les etiquetes.

2. Desenvolupament d'aplicacions d'IA.

2.1. Plataformes d'IA: llibreries. Serveis. Exemples (Azzure, AWS. Amazon Alexa, Bixby, Microsoft Cortana, IBM Watson, Google Assistant, entre d'altres).

2.2. Entorns de modelatge d'IA.

2.2.1. Eines de modelatge. Llibreries, algorismes i models predefinits, recol·lecció de dades, manipulació de dades, avaluació de resultats. Exemples (Azure machine learning studio, SPSS modeler d'IBM, Knime, entre d'altres).

2.2.2. Modelat de xarxes neuronals. Mòduls predefinits. Exemples (TensorFlow).

2.2.3. Eines de generació de codi per crear programari amb comportament intel·ligent.

3. Avaluació de la Convergència tecnològica.

3.1. Connexió entre tecnologies: veu, dades, so, imatges.

3.2. Avantatges de la convergència tecnològica.

3.3. Sistemes de convergència electrònica: Blockchain, IoT, Cloud, entre d'altres.

3.4. Característiques de Blockchain.

3.5. Característiques d'IoT.

3.6. Característiques de Cloud.

3.7. Seguretat en la convergència tecnològica.

4. Avaluació de models d'automatització industrial i de negoci.

4.1. Estratègies corporatives. Tendències.

4.2. Models de negoci. Tendències.

4.3. Gestió d'actius i de recursos. Tendències.

4.4. Models d'automatització. Tendències

Data: 2024-02-08 dj. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2024-02-08 dj. 16:48