Mòdul Professional 1: Models d'Intel·ligència Artificial

Índex

1. Caracterització de sistemes d'Intel·ligència Artificial:

1.1. Fonaments dels sistemes intel·ligents.

1.2. Camps d'aplicacions.

1.3. Tècniques de la Intel·ligència Artificial.

1.4. Noves formes d'interacció.

2. Utilització de models d'Intel·ligència Artificial:

2.1. Requisits bàsics d'un sistema de resolució de problemes.

2.2. Models de sistemes d'Intel·ligència Artificial:

2.2.1. Automatització de tasques.

2.2.2. Sistemes de raonament imprecís.

2.2.3. Sistemes basats en regles.

3. Processament del Llenguatge Natural:

3.1. Processament del llenguatge natural: potencial i limitacions.

3.2. Aplicacions del processament del llenguatge natural.

4. Anàlisi de sistemes robotitzats:

4.1. Mètodes i aplicacions de la robòtica.

4.2. Modelat i control de robots.

4.3. Programació de robots i aplicacions.

4.4. Sistemes robotitzats. Disseny i implementació.

5. Caracterització de Sistemes Experts:

5.1. Dinàmica dels sistemes experts.

5.2. Estructures elementals dels sistemes experts.

5.3. Representar i simular comportaments bàsics.

5.4. Estratègies de control d'un sistema expert.

5.5. Aplicacions de sistemes experts.

5.6. Tendències en sistemes experts.

6. Aplicació principis legals i ètics de la Intel·ligència Artificial:

6.1. Deontologia professional en Intel·ligència Artificial.

6.2. Privadesa de dades.

6.3. Protecció davant d'errors.

6.4. Principis ètics

Data: 2024-02-08 dj. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2024-02-08 dj. 16:16