Materials d’aprenentatge de Cicles Formatius i Seguretat Informàtica

Normalment els professors de informàtica no utilitzem llibres per donar les classes, sempre els trobem encorsetats en el millor dels cassos i normalment superficials.  Això ens obliga a preparar els nostres propis materials i molts cops el que costa més de produir, amb una certa qualitat, son exercicis.

Per això s’ha creat una plataforma on compartim de forma altruista exercicis de tots els mòduls de la família de informàtica.  Aquest Quadern d’Exercicis d’FP conté un bon recull d’activitats, encara en expansió i amb molts forats, de tots els mòduls dels cicles de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX), Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW), Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX) i Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM).

Per als lectors del bloc, recomanar-vos exercicis dels mòduls de seguretat informàtica, que en aquest cas son:

Per a SMX (grau mig) MP06: Seguretat Informàtica

Per a ASIX (grau superior) MP11: Seguretat i alta disponibilitat algunes UF

A DAM (grau superior) tenim una UF a MP09: Programació de serveis i processos

Finalment a DAW existeixen continguts de seguretat informàtica però estan molt escampats entre les diferents unitats formatives.

Existeixen materials molt enfocats per a l’aula que potser no us poden ser gaire útils, però també n’hi ha eminentment pràctics i que us poden ajudar a repassar o practicar conceptes de seguretat.  Així doncs espero que us siguin d’utilitat!

Anuncis

~ per madyyelf a 21 febrer 2014.