Scratch: AI Ants, intel·ligència artificial molt animal.

Durant la setmana blanca de la IOC hem fet un taller al cicle sobre iniciació a la programació amb Scratch.  En un primer moment els alumnes han tingut reticència per aquest entorn, degut segurament al seu aspecte infantil, tanmateix les bondats de Scratch son moltes alhora de fer una introducció a la lògica de programació i per a demostrar-ho m’he entretingut un parell de migdies en fer un petit exemple de Intel·ligència Artificial.

AI Ants v:1.0  En aquest cas s’ha intentat modelar el comportament de les formigues utilitzant línies de colors per a representar les feromones que utilitzen per indicar els camins cap al formiguer i cap a les localitzacions de menjar.

Cal remarcar que Scartch imposa una restricció molt forta en no poder modelar el percentatge de feromones en un punt concret (intensitat del color) ni la desaparició durant el temps de les mateixes.  Això limita la implementació del concepte de feromones i el resultat del model.

Tanmateix el potencial de Scratch queda més que demostrat en poder portar a la pràctica conceptes relativament complexos i la possibilitat de implementar-los de forma molt ràpida.

Actualment estem desenvolupant un petit joc a classe, a veure com ens queda.

Anuncis

~ per madyyelf a 3 febrer 2014.