Profe no va!!!
Curiositat i autonomía

Table of Contents

1 Profe No Va!!!

Com informàtics la nostra feina consisteix, en gran mesura, en resoldre problemes amb els ordinadors. I hem de ser concients que els problemes varien, per tant hem de desenvolupar i treballar els hàbits de la curiositat per a tenir la motivació de resoldre reptes nous i aprendre en el procés així com l'autonomia per a ser capaços de trobar solucions a situacions noves.

Tot allò que tingui un procés fix en informàtica s'automatitza, i per resoldre problemes no caldria l'intervenció d'un operari si es pougués automatitzar… i tu no tindries futur professional.

Així doncs aquesta no és la típica guia amb solucions a problemes típics, sinó una guia de preguntes a problemes típics. Amb aquestes preguntes, espero, fomentar la curiositat i l'autonomia i que amb aquestes eines sigueu capaços de trobar vosaltres mateixos les solucions, i forjar-vos un futur professional.

En definitiva, en aquesta vida són més importants les preguntes que ens fem que les respostes que trobem.

pebcak.jpeg

2 PEBCAK

2.1 Treball: Política de contrasenyes a Linux

2.1.1 No puc instal·lar un paquet

2.1.2 No tinc Internet

 • Tinc la connexió física ok? -> Cable de xarxa, adaptador wifi, adaptador de VirtualBox ben configurat.
 • Tinc connexió IP amb l'exterior (ping 8.8.8.8)? -> Error configuració xarxa.
 • Tinc resolució DNS (ping google.com)? -> configuració DNS incorrecte.

2.1.3 La compta no es bloqueja

2.1.4 La compta no caduca

2.1.5 Deixa crear contrasenyes no robustes

2.2 Treball: RAID5 a Linux

2.2.1 La comanda X no existeix

 • Tens instal·lada la comanda?
 • Estas executant com a su -?

2.2.2 Al instal·lar el sistema operatiu, dona un error

 • Estic triant bé les opcions d'instal·lació?
 • La VM té prou recursos per funcionar?
 • La imatge ISO pot estar corrupta? -> Tornar a descarregar.
 • La VM no s'ha creat bé? -> Crear una màquina virtual totalment nova.
 • VirtualBox falla? -> Actualitzar Virtual Box.
 • VirtualBox falla? -> Eliminar i fer una instal·lació neta de Virtual Box.
 • Hi ha problemes entre VirtualBox i el sistema operatiu del host? -> Repassar drivers del host.
 • El sistema operatiu / altres aplicatius del host interfereixen amb el VirtualBox? -> Re-instal·lar sistema operatiu del host.

2.2.3 Identificació dels discos i el seu estat

 • Sé identificar discos i particions? Les diferències entre sda, sda1 i sdb?
 • Sé interpretar la informació que em donen les comandes ls /dev/sd*, fdisk -l i lsblk?

2.2.4 RAIDs inactius

2.3 Treball: Còpies de Seguretat

En aquest treball el gruix de dubtes i problemes venen relacionats amb continguts de M2: Sistemes opratius monolloc.

2.3.1 Ús de TAR

 • Se obtenir ajuda d'una comanda amb man?
 • Entenc l'estructura de carpetes de Linux i el que s'hi guarda en cadascuna d'elles?
 • Se utilitzar correctament rutes estatiques i dinamiques d'arxius i carpetes?
 • Se que fa una comanda entre accents oberts a Linux?
 • Se utilitzar les redireccions de sortida >?
 • Interpreto correctament els missatges d'error que em dona el sistema?

2.3.2 Ús de Crontab

2.3.3 Vull afegir un disc per guardar-hi les còpies

 1. Llistar discos
 2. Formatar un disc
  • Se que es una particio de disc?
  • Se quins tipus de particions existeixen i quines caracteristiques tenen?
  • Se utilitzar la comanda fdisk per crear particions?
  • Entenc que es el format d'un disc?
  • Se que es el sistema de fitxers?
  • Se quins sistemes de fitxers suporta Windows i/o Linux?
  • Se quins sistemes de fitxers esta utilitzant la meva maquina?
  • Se utilitzar la comanda mkfs per donar format a una particio?
 3. Muntar un disc
  • Identificació dels discos i el seu estat
  • Entenc que vol dir muntar un disc?
  • Se utilitzar comandes com df o lsblk per saber quins discos tinc i on estan muntats?
  • Se utilitzar la comanda mount per muntar una particio o disc?

3 PEBCAK per temàtica

3.2 Xarxes

Date: 2020-11-02 dl. 00:00

Author: Raul Gimenez Herrada

Created: 2020-11-20 dv. 13:08

Validate