Mòdul Professional 6 - UF2: Plantejament treball de còpies de seguretat

Índex

1. Planificació

1.1. Estudi del sistema

DADES MIDA FREQÜÈNCIA CANVIS
/var/www/html 277 Mb Anual / bianual
/var/www/moodledata 19Mb->60 Gb Diària
Base de dades 1,4Mb Diària
etc 5Mb Anual

1.1.1. Relacions (integritat):

Les tres primeres són del Moodle i per tant s'han de tractar igual.

Tot i que etc ho podem tractar separat, donat que ocupa tant poc, o inclourem amb la resta de dades del Moodle.

1.2. Requisits del sistema de còpies

1.2.1. Marge de recuperació

Tenir còpies de 24 hores abans.

1.2.2. Històric

A nivell legislatiu necessitem guardar notes del curs anterior, per tant esborrarem dades de 18 messos d'antiguitat (a partir del Gener eliminem dades del curs anterior començant per Setembre).

1.2.3. Emmagatzematge de còpies

Servidor de còpies (Debian) simuli un servior extern i on farem la transferència utilitzant el servei SSH amb la comanda scp.

1.3. Temporització

1.3.1. Finestra de còpies

Farem còpies a partir de les 2:00 AM per evitar les hores típiques de treball i entrega d'activitats.

1.3.2. Esquema de còpies

Completa
Primer dissabte de mes.
Diferencials
Cada divendres.
Incrementals
Diàries.

Eliminar arxius >= 18 messos d'antiguitat.

2. Implementació

IMPORTANT: Aquesta és la part que heu de resoldre vosaltres de forma autònoma. El "cap" us ha donat les instruccions de fer el sistema de còpies del Moodle especificat abans, i vosaltres heu d'implementar-ho.

2.1. Scripts

2.1.1. MySQLDump

Recordeu que per fer còpia de la base de dades no podem copiar els arxius sinó que cal fer una còpia amb la comanda mysqldump.

2.1.2. TAR

Els noms dels arxius resultatns han de ser:

  • completa-ANY-MES-DIA.tar.gz
  • diferencial-ANY-MES-DIA.tar.gz
  • incremental-ANY-MES-DIA.tar.gz

Totes les dates han de ser automatitzades (agafades el sistema).

IMPORTANT: Assegureu-vos de que els tar estàn funcionant correctament i fan còpies completes, diferencials i incrementals de forma respectiva. Això vol dir que cal que feu proves ja que si en corregir això no funciona el sistema de còpies no servirà de res i per tant la pràctica estarà mal feta!!!

2.1.3. Script final

Caldrà generar scripts per als tres tipus de còpies.

2.2. CRON

Caldrà programar l'execució dels scripts seguint l'esquema de còpies.

IMPORTANT: Vigileu de nou en entendre com esteu programant l'execució dels scripts amb el CRON i verifiqueu que realment esteu programant seguint l'esquema de còpies plantejat.

2.3. Srv Còpies

Cal muntar un servidor de còpies per emmagatzemar tots els arxius i simular que tenim un servidor en un altre edifici on tindrem les còpies segures. Aquest servidor tan sols cal que siguin un Debian amb el servei SSH.

A partir d'aquí creeu uns scripts en aquest servidor que, mitjançant la comanda scp, s'endugui les còpies fetes, les elimini un cop copiades del servidor de Moodle i finalment elimini de si mateix els arxius més antics de 18 messos.

3. Procediments

3.1. Gestió i emmagatzematge de còpies

Les còpies es gestionaràn totalment amb l'usuari root i per tant tan sols l'administrador del sistema en tindrà accés i control.

A nivell d'emmagatzematge, el servidor de còpies estarà en una sala distanciada del servidor de Moodle, a l'aula 1.33 (Coordinació Informàtica). A aquesta sala tan sols hi tindrà accés el personal de la Coordianció de la mateixa forma que a l'armari on hi ha el servidor de còpies.

El Servidor de còpies tan sols tindrà el compte root habilitat, que disposarà de contrasenya l'administrador del sistema.

3.2. Recuperació de còpies

Per a realitzar una recuperació parcial ho podrà solicitar el propietari de la infomració en qüestió, o en el seu defecte el Cap de Departament de l'àrea associada.

Per a una recuperació total, caldrà el vist i plau de l'administrador i del director del centre.

3.3. Simulacres

Es realitzarà un simulacre de recuperació a principis d'any, no més tard del 31 de Març. Per fer-ho es recuperaràn les dades del dia anterior sobre un servidor de característiques de HW similars a les del Servidor Moodle actual.

Aquest simulacre el realitzarà el Administrador, junt amb el personal de la Coordinació Informàtica i es registraràn temps de recuperació així com qualsevol incidència de cara a millorar el sistema de còpies.

4. Webgrafía

Recursos per repassar els conceptes de M2 i cerca ajuda de forma autònoma:

  • Nebul4ck: Tutorial en castellà sobre com utilitzar la comanda tar per fer els diferents tipus de còpies (completa, diferencial i incremental).
  • CronTab Guru: Web on podeu posar la vostra configuració de la temporització de crontab i verificar que fa el que espereu. També conté explicacions, exemples i trucs.
  • ExplainShell: Aquí podeu escriure una comanda concreta de la shell de Linux i us explica paràmetre a paràmetre que fa cada cosa.

Data: 2021-11-24 dc. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2021-11-24 dc. 13:20