Mòdul Professional 5: Hacking ètic

Índex

1 Introducció

1.1 Pilars de la seguretat

1.1.1 Confidencialitat

1.1.2 Autenticitat

1.1.3 Integritat

1.1.4 Disponibilitat

1.2 El mòn del hacking

1.2.1 Hacking

1.2.2 Hacking ètic

1.2.3 Pentest

1.2.4 Hacktivisme

1.3 Internet

1.3.1 Clearnet

1.3.2 Deep Web

1.3.3 Dark Web

1.3.4 Darknets

1.4 Paràmetres bàsics d'un pentesing

1.4.1 Caixa blanca/negre

1.4.2 Scope (permissos i autoritzacions)

1.5 Fases del hacking i eines relacionades

1.6 Vulnerabilitats (CVE)

2 Atacs i defensa en comunicacions sense fils

3 Atacs i defensa en xarxes i sistemes

3.1 Footprintig

3.2 Fingerprintig

3.3 Anàlisis passiu del tràfic

3.4 Man in the Middle

3.5 Cerca i explotació de vulnerabilitats

3.6 Escalada de privilegis

3.7 Enginyeria social

4 Atacs i defensa en aplicacions web

5 Escalades de privilegi i pivoting ¿anti-forense?

Data: 2021-04-08 dj. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2021-04-08 dj. 14:59

Validate