Mòdul Professional 4: Activitat 01 - Checklist Estudi Preliminar

Índex

1 Objectius

L'objectiu d'aquesta activitat és començar a desenvolupar l'hàbit de crear checklists com a eina essencial alhora de executar processos delicats.

Per altre banda, aquesta activitat requerirà que reflexioneu sobre la situació de primera presa de contacte amb una tasca forense i les dades que ens seràn necessàries en els següents passos.

Per acatar, aquest checklist serà una eina per a relaitzar les properes pràctiques i activitats del mòdul.

2 Enunciat

Com hem intuït en els apartats anteriors, realitzar un peritatge forense és una tasca complicada tant a nivell tècnic com procedimental, ja no tan sols per les possibilitats de contaminació d'evidències o eliminació de les mateixes sinó també per l'imposisició de requisits legals i de bones pràctiques que ens són imperatives alhora de presentar o defensar el cas durant un judici.

Per tot plegat no podem deixar res a l'atzar, ni podem dependre de si ens trobem bé aquell dia, si hem dormit prou o estem il·luminats. Cal establir un procés que "automatitzi" totes les tasques a fer i per tant ens asseguri un bon procediment independentment de les circunstàncies. La versió "analògica" d'un script són les checklists.

Aquestes checklist ens ajudaràn a automatitzar aquests processos crítics guiant-nos pas a pas i donant-nos ajudes en forma de chuletari, d'aquesta forma si confiem en aquesta eina, podrem descarregar-nos de la pressió del moment, realitzar les tasques de forma automatitzada i centrar la nostra atenció en fer la feina ben feta. Per tot plegat s'utilitzen tant en forense com en altres àmbits (com per exemple el pentesting).

Tanmateix cal recordar que els checklist no estàn escrits en pedra, és a dir, s'han d'adaptar sobre la marxa a les característiques de cada ocasió. Tanmateix veureu que, si es treballen i perfeccionen, són unes eines que ens descarregaràn de molta pressió i ens ajudaràn a realitzar una actuació professional en tot moment.

2.1 Eina per a implementar Checklists

Primer de tot cerqueu una eina que us sigui útil per crear les checklists. Algunes coses interessants a pensar en aquest sentit:

 • Que s'integri amb altres eines que utilitzeu habitualment.
 • Que sigui gratuïta.
 • Que permeti crear i utilitzar les checklist (fer els checks).
 • Que sigui portable o accessible desde diferents llocs (per poder-la utilitzar mentre feu la recollida d'evidències, mentre feu l'anàlisis,etc).

2.2 Crear un checklist per a l'estudi preliminar d'un cas forense

Imagineu que sona el telèfon i en agafar-lo us trobeu parlant amb un potencial client que necessita els vostres serveis forenses.

 • Que necessiteu saber abans d'acceptar el cas?
 • Coses que ens interessen a nivell tècnic.
 • Coses a tenir en compte a nivell legal.
 • Coses sobre l'incident.
 • Coses sobre l'empresa.
 • Preparatius per a fer la recollida d'evidències (HW,SW, persones, etc).
 • Que cal que acordeu amb el client?
 • A nivell legal us cal saber/ avisar / assegurar alguna cosa?
 • Cal realitzar alguna actuació d'urgència sobre els equips afectats?

El·laboreu un checklist amb tot el que us passi pel cap, si voleu podeu utilitzar els apunts de classe per guiar-vos en les preguntes o aspectes a aclarir.

3 Entrega i avaluació

3.1 Entrega

Entregeueu el checklist en format PDF o quelcom semblant per a que el puguem obrir a classe, projectar-lo i possar-ho en comú.

3.2 Avaluació

L'ús d'aquestes eines, així com l'estudi preliminar s'avaluaràmitjançant un test.

4 Repàs i ampliació

4.1 Repàs

4.2 Ampliació

Data: 2021-04-08 dj. 00:00

Autor: Raul Gimenez Herrada

Created: 2021-09-29 dc. 18:34